Regulamin
I. ORGANIZACJA ŁOWISKA
 1. Łowisko czynne jest sezonowo od 30 kwietnia do odwołania, codziennie oprócz poniedziałków w godz.8-20, nie dłużej jednak niż od świtu do zmroku.
 2. Na Łowisku nie obowiązują karty wędkarskie PZW.
 3. Łowiskiem zarządza „gospodarz '', u którego należy zgłosić każde wejście i wyjście z Łowiska wpisując je w kartę połowu.
 4. Dzieci mogą przebywać na terenie Łowiska wyłącznie pod opieką osób dorosłych, za dzieci odpowiada osoba wprowadzająca.
 5. Gospodarz Łowiska pobiera opłaty za wstęp i złowione ryby wg ustalonego i wywieszonego cennika.
 6. Łowisko nie odpowiada za mienie pozostawione przez wędkujących i osoby towarzyszące.
 7. Zabrania się : brodzenia i stania w wodzie, wjeżdżania pojazdami na teren Łowiska, zakłócania spokoju, wprowadzania psów, zaśmiecania terenu i wody, niszczenia brzegów, kąpieli i mycia w stawach, spożywania alkoholu w nadmiernych ilościach, załatwiania potrzeb fizjologicznych w miejscach innych niż toaleta oraz rozchodzenia się po części hodowlanej i mieszkalnej gospodarstwa.
 8. Gospodarz Łowiska ma prawo do : żądania okazania dokumentów tożsamości od osób obecnych na Łowisku, kontroli samochodów i bagaży w przypadku podejrzenia, iż nie wszystkie złowione ryby zostały zgłoszone do zważenia, wypraszania z Łowiska w przypadku głośnego zachowania, śmiecenia, dewastacji lub kradzieży. 9. Osoby, które dopuszczają się kradzieży i kłusownictwa ryb oraz niszczenia Łowiska podlegać będą konsekwencjom karnym wynikającym z przepisów prawa karnego.
 9. Osoby, które wskażą sprawcę kradzieży lub innego wykroczenia i przyczynią się do udowodnienia popełnionego czynu uzyskają specjalny rabat.
 
II. METODY POŁOWU I POSTEPOWANIA Z RYBAMI
 1. Na Łowisku dozwolone są wszystkie metody sportowego połowu ryb wyłączeniem spiningu.
 2. Wędkarz jest zobowiązany posiadać podbierak, sadzak oraz przyrząd do wyjmowania haczyków z pyszczków ryb.
 3. Zobowiązuje się łowiącego do przetrzymywania złowionych ryb na żywo, wyłącznie w siatkach własnych. Przechowywanie ryb w inny sposób uznane zostanie za kradzież.
 4. Pobieranie ryb z wody dozwolone jest wyłączenie przy użyciu podbieraka.
 5. Nie wolno używać jako przynęty ryb z innych łowisk.
 6. Ryby można zabierać i oprawiać wyłącznie po ich zważeniu i uiszczeniu opłaty.
 7. Ryby można oprawiać tylko w wyznaczonym miejscu.
 
III. UWAGA
 1. Na Łowisku obowiązuje zachowanie ciszy.
 2. Wstęp na Łowisko jest równoznaczny z akceptacją obowiązującego regulaminu i cennika.
 3. Osoby naruszające niniejszy regulamin zobowiązane będą do natychmiastowego opuszczenia Łowiska i mogą być pozbawione prawa ponownego wstępu.
 4. Gospodarz Łowiska zastrzega sobie prawo do organizowania zamkniętych zawodów wędkarskich.
© Stary Młyn nad Tywą - 2012